De wondere wereld van Facebook leidt bij mij soms tot veel ergernis. Mensen delen hun hele leven op social media. En of dat nu interessant is of niet, ze doen dat meestal niet in correct Nederlands. Ook hebben veel Nederlanders nogal moeite met correcte spreektaal. In dit artikel bespreek ik enkele veel gemaakte taalfouten.

Me

Het gebruik van ‘me’ als bezittelijk voornaamwoord. Me fiets, me moeder, me werk. Op zich is het ontstaan van deze fout logisch, want het woord is geschreven zoals het klinkt. Niemand spreekt nadrukkelijk de ij of de n uit, tenzij ze er echt nadruk op willen leggen dat iets van hun is. Maar is het nu echt zo moeilijk om mijn of m’n te schrijven?

De klassieke d/t-fouten

Verder worden er in veel geschreven teksten de welbekende d/t fouten gemaakt. Meestal wordt er een –d in de stam gebruikt en een –t in een voltooid deelwoord: ‘Hij beloofd het’ en ‘Je hebt het verdient’. Ook wordt er vaak ten onrecht een –t toegevoegd aan de eerste persoonsvorm (‘ik wordt’) of juist weggelaten bij de derde persoonsvorm (‘hij word’). Dit soort fouten breekt echt mijn hart. Als je moeite hebt met d’s en t’s, denk dan nog eens terug aan je middelbare schooltijd. Kennen we het kofschip nog?

Als en dan

Als je vaak in de trein zit en daar ongewenst telefoongesprekken van vreemden opvangt, hoor je nogal eens wat verkeerd taalgebruik. De meest voorkomende fout – en de fout waaraan ik me het meeste erger – is het foutief gebruik van als en dan. Veel mensen gebruiken ‘als’ in een vergelijking: ‘dit gebouw is hoger als dat gebouw.’ Of: ‘de voorstelling begint later als gepland’. In deze taalconstructie zijn geen uitzonderingen. Bij het gebruik van vergelijkingen (groter, kleiner, duurder, goedkoper, later, vroeger, etc.) hoort altijd het woord ‘dan’: ‘dit gebouw is hoger dan dat gebouw.’ ‘De voorstelling begint later dan gepland.’ Alleen als de vergeleken onderwerpen gelijk zijn, wordt het woord ‘als’ gebruikt: ‘dit gebouw is even hoog als dat gebouw.’ ‘Zij is even oud als hij.’ Deze grammaticaregel is vrij simpel, dus lieve lezers, deze taalfout wil ik niet meer horen!

Hun

Er zijn ook fouten die zowel schriftelijk als mondeling worden gemaakt, zoals het verkeerd gebruik van ‘hun’. Hun kan nooit als onderwerp van een zin dienen (‘hun hebben’). De correcte zin is ‘zij hebben’. Hun kan meewerkend voorwerp zijn ‘ik heb het hun verteld’, of bezittelijk voornaamwoord ‘dat is hun auto’.

Enig

Een andere fout die ik vaak hoor en lees is het gebruik van ‘enigste’ terwijl ‘enige’ bedoeld wordt. Het woord ‘enigste’ betekent leukste of schattigst, terwijl dat meestal niet wordt bedoeld door de spreker of schrijver. Een uitzondering is ‘enigst kind’. Dit is volgens Onze Taal aanvaardbaar, hoewel het niet de voorkeur heeft.

Zoals je ziet, frustreert foutief taalgebruik mij enorm. Maar terwijl ik de frustratie van me af schrijf, gaat deze taalpurist een stuk verder. Volgende keer: verkeerd taalgebruik in dialecten, spreekwoorden en gezegden en de Engelse ziekte.

enige